Informacja o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego


1) na dzień 30.09. 2007r o wartości nieruchomości ;

 • drogowych wg decyzji Wojewody   24.950.481,10 zł,
 • oświatowych i opiekuńczych           50.305.051,12 zł,
 • w zasobie                                           6.016.219,65 zł,
 • innych                                                1.350.905,95 zł,

OGÓŁEM                                                82.622.657,82 zł

 

2) na dzień 30.09. 2008r o wartości nieruchomości ;

 • drogowych wg decyzji Wojewody    29.325.687,89 zł,
 • oświatowych i opiekuńczych            54.075.012,73 zł,
 • w zasobie                                          10.508.336,69 zł,
 • innych                                                 2.664.735,95 zł,

OGÓŁEM                                                96.573.773,26 zł

3) na dzień 30.09.2009r wg wartości nieruchomości ;

 • drogowych wg decyzji Wojewody     30.715.848,18 zł,
 • oświatowych i opiekuńczych             56.071.235,12 zł,
 • w zasobie                                           20.979.069,45 zł,
 • innych                                                  2.934.019,68 zł,

 OGÓŁEM                                              110.700.172,43 zł


4) na dzień 30.09.2010r wg wartości nieruchomości ;

 • drogowych wg decyzji Wojewody     32.005.196,41 zł,
 • oświatowych i opiekuńczych             54.507.894,12 zł,
 • w zasobie                                           18.819.707,45 zł,
 • innych                                                  3.043.649,68 zł,

 OGÓŁEM                                              108.376.447,66 zł


5) na dzień 30.09.2011r:
    • drogowych wg decyzji Wojewody    62.242.423,61 zł,
    • oświatowych i opiekuńczych           60.174.985,26  zł,
    • innych (Porad. Psycholog., Biblioteka „Pod Atlantami”
       PCPR, Powiatowy Urząd Pracy)         3.276.814,81 zł,
    • w zasobie                                           19.174.593,07 zł,
    • w nakładach inwestycyjnych             4.977.877,61 zł,
    • w użytkowaniu wieczystym  na gruntach gminy
      Wałbrzych                                              150.470,00  zł,

OGÓŁEM                                               149.997.164,36 zł


6) na dzień 31.12.2011r.:

 • drogowych wg decyzji Wojewody   62.118.935,23 zł
 • oświatowych i opiekuńczych           57.812.073,62 zł
 • innych (Porad. Psycholog., Biblioteka "Pod Atlantami"

        PCPR, Powiatowy Urząd Pracy)          3.666.941,23 zł

 • w zasobie                                           22.352.281,70 zł
 • w nakładach inwestycyjnych              4.977.877,61 zł

OGÓŁEM                                               150.928.109,39 zł


I. Majątek, którym dysponuje Powiat w zł wg stanu na 31.12.2011 r
- Wartość netto środków trwałych ogółem:  136.264.449,84 zł.

 

W Tym:

 • - Grunty: 38.829.175,98 zł. 
 • - Budynki, budowle: 94.146.739,97 zł. 
 • - Maszyny i urządzenia techniczne: 1.259.342,25 zł.
 • - Środki transportu: 1.641.766,49 zł.
 • - Inne środki trwałe: 387.425,15 zł.


7). Majątek, którym dysponuje Powiat w zł wg stanu na 31.12.2012 r
- Wartość netto środków trwałych ogółem:  154.062.300,92 zł.

 

W Tym:

 • - Grunty: 40.781.151,98 zł. 
 • - Budynki, budowle: 109.752.995,69 zł. 
 • - Maszyny i urządzenia techniczne: 1.984.891,09 zł.
 • - Środki transportu: 1.275.503,93 zł.
 • - Inne środki trwałe: 267.758,23 zł.


8). Majątek, którym dysponuje Powiat w zł wg stanu na 31.12.2013 r.
- Wartość netto środków trwałych ogółem:  55.127.711,82 zł.

 

W Tym:

 • - Grunty: 22.191.350,37 zł. 
 • - Budynki, budowle: 32.042.197,86 zł. 
 • - Maszyny i urządzenia techniczne: 558.758,71 zł.
 • - Środki transportu: 297.226,61 zł.
 • - Inne środki trwałe: 38.178,27 zł.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o stanie mienia Powiatu Wałbrzyskiego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Informację opublikował:Arkadiusz Łukaszów
Informację wytworzył:Teresa Tworek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2009 12:18