Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego

Wyszczególnienie

Nazwa rachunku

Nr konta

Prawa jazdy, opłaty komunikacyjne , opłaty za karty wędkarskie, opłaty za licencje, opłaty za egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego, za legitymacje instruktora prawa jazdy, za wydanie zaświadczenia na transport na potrzeby własne, zezwolenia przewóz osób, opłata za opracowanie analizy sytuacji rynkowej

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
96156000132242215957450001

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa, spłata hipoteki Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
58156000132242215957450006

Usługi geodezyjne, wypisy i wyrysy, mapy, wypisy z ewidencji gruntu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
85156000132242215957450005

Wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
42156000132242215957450003

Zajęcie pasa drogowego

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu|
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
04156000132242215957450008

Dzienniki budowy, czynsze, opłaty za udzielenie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Wałbrzych

Getin Noble Bank SA
15156000132242215957450004

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Informację opublikował:Arkadiusz Łukaszów
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 14:45