Herb PStarostwo Powiatowe

 

 

 


symbol osób głuchoniemych
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych
tel:  74 84 - 60 - 700
fax: 74 84 - 24 - 517 
NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Iden. TERYT: 0221

http://powiat.walbrzych.pl
http://ziemiawalbrzyska.pl

Transmisja Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego

 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu jest czynne w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do godz. 15.30;
we wtorki od godz. 7.30 do 16.30;

w piątki od godz. 7.30 do 14.30.
- Nr telefonu na portiernię: (74) 84-60-500

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Komunikat o wznowieniu stacjonarnego funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczącego
 się w Starostwie Powiatowym przy al. Wyzwolenia 24, pokój 29, parter.

Dyżury:
Poniedziałek: 07:30 – 12:30
Wtorek: 07:30 – 11:30
Środa: 07:30 – 11:30
Piątek: 07:30 – 11:30


Wydział Komunikacji i Transportu
Godziny obsługi klientów
poniedziałek, wtorek, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:00
środa od godz. 7:30 do godz. 13:00
piątek  - od godz. 7:30 do 14:00

Obowiązuje wejście do urzędu w grupach 6-7 osobowych (5 osób do rejestracji i ewidencji, 2 osoby do praw jazdy). Wchodząc do budynku należy zdezynfekować dłonie i zakryć nos i usta. W trakcie załatwiania spraw urzędowych utrzymujemy bezpieczny dystans. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń obsługi przy wejściu do urzędu.

 

W celu załatwienia sprawy należy pobrać bilet z biletomatu.

 

Bilety wydawane są:

poniedziałek, wtorek, czwartek- od godz. 7:30 do godz. 14:45

środa- od godz. 7:30 do godz. 12:45

piątek- od godz. 7:30 do godz. 13:45

W przypadku dużej ilości pobranych numerków, biletomat może być wcześniej zablokowany, co oznacza, że rejestracja na dany dzień została zakończona.

W pierwszej kolejności obsługiwane są sprawy dotyczące:

odbioru stałego dowodu rejestracyjnego "O",

zgłoszenia zbycia "Z",

inna sprawa "I",

a następnie rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów

oraz rejestracja dla przedsiębiorców  - "R","D","V"

Numery telefonów kontaktowych:
rejestracja pojazdów - (74) 84-60-503, (74) 84-60-604, (74) 84-60-662
prawa jazdy - (74) 84-60-602, (74) 84-60-599
szkoły jazdy - (74) 84-60-603 lub (74) 84-60-599
holowanie i usuwanie pojazdów - (74) 84-60-599
transport, licencja zezwolenia i zaświadczenia – (74) 84-60-524
zarządzanie ruchem – (74) 84-60-601

 

Wykaz bezpośrednich numerów telefonu do naszych Wydziałów znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  

Przestrzeganie zaleceń - unikanie dużych skupisk ludzkich, w miarę możliwości
- pozostanie w domach, ograniczenie kontaktów towarzyskich, zachowanie zasad higieny
- zmniejszy ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Pamiętajmy, aby czas wolny od zajęć dydaktycznych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich.

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30

wtorek - od godz. 7:30 do godz. 16:30
piątek  - od godz. 7:30 do 14:30

kontakt telefoniczny - (74) 84-60-522; 
rzecznik.konsumenta@powiatwalbrzyski.pl

 


ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH W UM WAŁBRZYCH
Od dn. 01.01.2016 opłaty bankowe za pełnomocnictwo i inne opłaty skarbowe uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Bank PKO BP S.A. nr. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935


 

UWAGA
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim są wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 tel. 74 66 66 325.


INFORMACJA - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego.


Podstawa prawna działania:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) 

 

Statut Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego 

Uchwałą Nr IV/3/15 z dnia 30.01.2015r. ze zm. (zmiany
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przyjęty Uchwałą Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku ze zmianami Uchwała Nr 66/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Nowy Schemat Organizacyjny 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U.  Nr 14, poz. 67 z późń.zm.)


Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków:

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZYJMOWANIA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO SKARG I WNIOSKÓW
- W KAŻDY WTOREK OD GODZINY 9.00 DO GODZINY 17.00

(Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, I piętro, Al. Wyzwolenia 24)

 

Data przyjmowania interesantów

Imię i nazwisko

Członka Zarządu

            03 listopada            2020 roku

Członek Zarządu

        (pokój nr 106)

          10 listopada             2020 roku 

Wicestarosta

(pokój nr 107)

       17 listopada         2020 roku 

Starosta

 (pokój nr 108)

          24 listopada          2020 roku

Członek Zarządu 

        (pokój nr 106)